Kirkegårdstakster 2019

Takstblad Ringsted-Sorø Provsti 2019

Takstblad Ringsted-Sorø Provsti 2018

Takstblad Ringsted-Sorø Provsti 2017

Takstfolder for kirkegårdene i Ringsted Sorø Provsti 2019
er i trykken

Takstfolder for kirkegårdene i Ringsted-Sorø Provsti 2018

Takstfolder for kirkegårdene i Ringsted-Sorø Provsti 2017